Konfidentsiaalsuspoliitika

Konfidentsiaalsuspoliitika

 1. Üldine teave

Teie isiklik privaatsus on SC ONLINESHOP SRL, mille peakontor asub Olteniei tänaval 26A, Piatra Neamt, Rumeenia, üks peamisi probleeme kui vastutav töötleja.

Peame oluliseks kaitsta teie privaatsust ja olla kursis teie isikuandmete kasutamisega.

Selle dokumendi eesmärk on teavitada teid teie isikuandmete töötlemisest ja selliste töötlemisega seotud õigustest vastavalt andmekaitse üldmäärustele ("GDPR" - EL määrus nr 679/2016) ja kohalikele õigusaktidele (seadus nr 677/2001), veebisaidi www.pni.ee kasutamisel.

 

 1. Andmekaitse põhimõtted

- Isikuandmeid kogutakse ainult kindlaksmääratud, selgesõnalistel ja seaduslikel eesmärkidel.

- Isikuandmed peavad olema täpsed ja vajadusel ajakohastatud;

- Isikuandmete töötlemine toimub seaduslikul, õiglasel ja läbipaistval viisil;

- kogu isiklikku teavet hoitakse konfidentsiaalsena ja säilitatakse viisil, mis tagab vajaliku turvalisuse;

- Isikuandmeid ei levitata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingute kohaselt teenuste osutamiseks;

 

 1. Töödeldud isikuandmete kategooriad

Isikuandmed on igasugune teave, mida saab seostada tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga (üksikisik). Isikuandmed hõlmavad igat tüüpi otsest või kaudset teavet (st kasutatakse koos muude andmetega), mis on seotud subjektiga, näiteks nimi, sünniaeg, aadressid, e-posti aadressid, telefoninumbrid, etc.

ONLINESHOP SRL kogutud isikuandmed võivad jaguneda järgmistesse kategooriatesse:

- klient - töötleme teie isikuandmeid, nagu perekonnanimi ja eesnimi, telefon, e-posti aadress, arveldusaadress, kättetoimetamisaadress, andmed selle kohta, kuidas te kasutate pni.ee, ja muud andmed, mida te otse kontekstis edastate kasutajakonto loomine pni.ee tellimuse vormistamise kontekstis või muul viisil saidi pni.ee kasutamise tulemusel. 

- külastaja - töötleme teie edastatud isikuandmeid otse saidi pni.ee kasutamise kontekstis, näiteks andmeid, mille te edastate päringute või kaebuste vormis, niivõrd, kuivõrd olete neid täiendanud.

- kandideerige ONLINESHOP SRL-is töökoha saamiseks, külastades saidil pni.ee leiduvat karjäärialast - töötleme teie selles kontekstis esitatud isikuandmeid, nagu perekonnanimi, eesnimi, e-posti aadress, telefon , kogemused ja muud andmed, mis sisalduvad dokumentides, mille valite selle jaotise üleslaadimiseks. 

- partnerite või potentsiaalsete partnerite kontaktisik - töötleme teie kontaktandmeid, nagu perekonnanimi ja eesnimi, e-posti aadress ja telefon, mille te pakute partnerite või potentsiaalsete partneritega lepinguliste suhete algatamisel ja läbiviimisel.

Teie andmete edastamine sel eesmärgil on vabatahtlik. Sel eesmärgil andmete esitamisest keeldumine ei avalda teile negatiivseid tagajärgi. Teie andmete töötlemine sel eesmärgil põhineb teie nõusolekul, kui otsustate selle edastada.

 

 1. Isikuandmete kogumise eesmärk ja kasutamine

ONLINESHOP SRL poolt isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk on pooltevaheliste lepinguliste suhete nõuetekohane läbiviimine.

ONLINESHOP SRL-le pandud juriidiliste kohustuste täitmiseks osutatavate teenuste, maksukohustuste ja arhiveerimisnõuete kontekstis kasutatakse teie isikuandmeid järgmiselt:

- esitatud tellimuse kinnitamise, kinnitamise, saatmise ja arvete esitamise kohta saate teavet tellimuse staatuse, selle tühistamise, tellitud toodete tagastamise korralduse ja garantii alla kuuluvate toodete haldamise kohta;

- klientide / ostjate teavitamine nende konto staatusest, tellimuste, ostetud kaupade ja / või teenuste probleemide lahendamine;

- ONLINESHOP SRL pakutavate toodete ja teenustega seotud kommertsteadaannete turundustegevuseks, vastavalt kaugsidevahendite (e-post, SMS) kaudu edastamiseks;

- infolehtede ja / või perioodiliste hoiatusteadete edastamine elektronposti (e-posti, SMS) abil ainult juhul, kui asjaomane isik on sõnaselgelt oma nõusolekut avaldanud;

- turu-uuringud, müügi ja kliendi / ostja käitumise jälgimine;

 - kaebuste, nõuete lahendamiseks;

- majanduslike ja maksukohustustega seotud eesmärkidel ja põhjustel.

Samuti võib ONLINESHOP LLC edastada kliendi isikuandmeid teistele partnerfirmadele, kuid ainult nende kohustuse alusel ja ainult sel eesmärgil, milleks nad tagavad andmete salajas hoidmise ja isikuandmete edastamise seaduste kohaselt. jõus järgmiselt: kullerteenuste pakkujad, turundusteenused, kindlustusandjad, makseteenuste / pangateenuste, telemarketingi või muude teenuste pakkujad, mida pakuvad ettevõtted, kellega saame välja töötada ühiseid pakkumisprogramme kauba- ja teenuste turul.

Kliendi isikuandmeid võidakse õigusnormide alusel ja nende piires ning mõne selgesõnaliselt esitatud taotluse tulemusel edastada ka peaprokuratuurile, politseile, kohtutele ja kõigile teistele riigi pädevatele asutustele..

 

 1. Andmete töötlemise, edastamise ja turvalisuse kestus

ONLINESHOP SRL kasutab isikuandmeid ainult sel eesmärgil, milleks need koguti, ja säilitab andmeid ainult siis, kui see on vajalik mõne ülalnimetatud eesmärgi jaoks või aja jooksul, mis on ette nähtud asjaomase õigusaktiga. Juurdepääs isikuandmetele on rangelt piiratud selleks volitatud töötajatega.

Kui olete klient, töötleme teie andmeid kogu lepinguliste suhete jooksul ja edaspidi vastavalt ONLINESHOP SRL sisepoliitikale või selleks ajaks, mis on vajalik meie ees olevate juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks toetava raamatupidamisarvestuse ja finantsdokumendid, mille kohustuslik säilitustähtaeg on kümme aastat alates selle majandusaasta lõppemisest, mille jooksul need valminud).

Kui olete klient ja kasutate oma võimalust oma kasutajakonto kustutamiseks, vajutades nuppu Kustuta konto, tõlgendame seda toimingut teie võimalusega loobuda kommertsteadaannete vastuvõtmisest, hoides teid kursis mypni.co pakutavate toodete ja teenustega. .uk. Selles mõttes, kui otsustate kasutajakonto kustutada, lõpetame selle tüüpi e-kirjade ja / või SMS-ide saatmise. Pange aga tähele, et konto kustutamine ei tähenda teie isikuandmete automaatset kustutamist. Kui soovite, et teie isikuandmeid enam ei töödeldaks või kui soovite andmed kustutada, saate kasutada oma õigusi, mida on täpsustatud allpool VI jaotises. Kui taotlete oma konto kustutamist, kuid sellel kontol on vähemalt üks aktiivne tellimus, registreeritakse konto kustutamise taotlus alles pärast toote kohaletoimetamist ja viimase aktiivse tellimuse täitmist.

ONLINESHOP SRL-le edastatud isikuandmeid võidakse edastada välismaale, kuid ainult ELi riikidesse.

ONLINESHOP SRL rakendab ja säilitab piisavaid tehnilisi abinõusid, et kaitsta isikuandmeid hävimise või juhusliku või ebaseadusliku kadumise, muutmise, avalikustamise või loata juurdepääsu eest, eriti kui töötlemine hõlmab andmete edastamist võrgu kaudu, ja ka igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise vastu.

 

 1. Teie õigused

 Kui otsustate oma nõusoleku anda, on teil seoses isikuandmete töötlemisega järgmised andmekaitse üldmäärusest tulenevad õigused:

 • juurdepääsuõigus;
 • õigus isikuandmeid parandada või kustutada;
 • õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • õigus andmete teisaldatavusele;
 • õigus esitada vastuväiteid nende isikuandmete töötlemisele;
 • õigus pöörduda kohtusse ja isikuandmete töötlemise riikliku järelevalveameti poole;
 • õigus mitte alluda automatiseeritud otsustusprotsessile (profileerimine).

Nende õiguste kasutamiseks võib ONLINESHOP SRL-le esitada kirjaliku avalduse, kuupäevastada ja allkirjastada. Alates 25. maist 2018, kui teil on isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi või kaebusi, pöörduge meie andmetöötlusametniku poole e-posti aadressil [email protected]

Isikuandmete ajakohastamiseks soovitame kasutajatel oma muudatustest või lahknevustest meid teavitada.

 

 1. Lõplikud teated

Ebatõenäolisel juhul, kui ONLINESHOP SRL kasutajad said kahju isikuandmete kaitse poliitikaga seotud õiguste rikkumise tõttu ja meie ettevõte ei suutnud kaebust korralikult käsitleda, saavad nad saata kaebuse kõrgemale asutusele (isikuandmete töötlemise riiklik järelevalveasutus). .

Neid ülaltoodud põhimõtteid võib aeg-ajalt uuendada, näiteks pärast asjakohaste sise- või rahvusvaheliste õigusaktide muutmist. Kui selles materjalis tehakse muudatusi, teavitatakse kliente enne muudatuste jõustumist e-posti teel või veebisaidi kaudu.

Julgustame kliente seda lehte perioodiliselt kontrollima, et saada teavet uusimate uudiste kohta meie privaatsustavade osas. 

Dokumenti lugedes tunnistate, et teile on tagatud seaduses sätestatud õigused, nimelt õigus teabele, andmetele juurdepääsu õigus, sekkumisõigus, õigus vastuväiteid esitada, õigus mitte olla allutatud üksikotsus, õiguste rikkumise korral õigus pöörduda kohtu poole, mis on tagatud seadusega 677/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumisega ning EL määrusega nr. 679/2016.