Tingimused

Tingimused

Rumeenia juriidilise isiku ONLINESHOP S.R.L. registrijärgne asukoht on Piatra Neamt, Olteniei Street 26A, registrinumber äriregistris J27 / 513/2004 ja maksukood: RO16306031.

 

  1. LEPINGUANDMED


Veebilehele tellimuse vormistamisega nõustub ostja suhtlusvormiga (telefoni või e-posti teel), mille kohaselt ONLINESHOP S.R.L. teostab oma äritegevust.

Pärast tellimist ostja poolt saadud teatis on informatsioon ja ei tähenda tellimuse vastuvõtmist. Teade edastatakse elektrooniliselt (e-posti teel) või telefoni teel.

Põhjendatud põhjustel on ONLINESHOP S.R.L. jätab endale õiguse muuta kauba kogust suvalises järjekorras. Kui see muudab tellimuses sisalduvat kaubakogust, teavitab ta sellest ostjat tellimuse vormistamise ajal antud e-posti aadressil või telefoninumbril ja tagastab makstud summa.

Leping loetakse sõlmituks ONLINESHOP SRL ja ostja vahel, kui ostja saab e-posti teel teate tellimuse saatmise kohta.

 

  1. ARVELDAMINE - MAKSMINE


Veebisaidil www.pni.ee kuvatavad kaupade hinnad sisaldavad kehtiva seaduse kohaselt käibemaksu.

Täpsustatud hind ja makseviis täpsustatakse igas tellimuses. ONLINESHOP SRL väljastab ostjale tarnitud kauba eest arve, ostja kohustus on esitada kogu arve väljastamiseks vajalik teave vastavalt kehtivale seadusele.

Tellimusega seotud arve nõuetekohaseks edastamiseks on ostjal kohustus uuendada vajaduse korral oma konto andmeid või veebisaidil www.pni.ee ning pääseda juurde iga kontol olevale teabele ja dokumentidele, mis on tema kontol olemas.

 

  1. KAUPADE TARNIMINE


ONLINESHOP S.R.L. kohustub tarnima kauba ostjale uksest ukseni kulleriga.

Müüja tagab kauba nõuetekohase pakendamise ja saatedokumentide (arve ja müüja või tema tarnija poolt ostetud kaupadele väljastatud garantiitunnistuse) edastamise eest.

Pange tähele, et uue toote ostmisel peavad levitajad kliendi soovil võtma EEEW (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed) tasuta süsteemi "üks ühele" samadel tingimustel kui uue toote tarnimine. , kui seadmed on sama tüüpi ja täidavad samu funktsioone kui äsja tarnitud seadmed.

 

  1. GARANTIID


Kõik kaubad, millega kaubeldakse ONLINESHOP S.R.L. garantii alla kehtivad seadused ja tootjate kaubanduspoliitika. Kaubad on uued, originaalpakendis ja pärit iga tootja volitatud allikatest.

Kui mõni toode on garantiiaja jooksul puudusega, tuleb seda käitada vastavalt garantiitunnistusele.

Hea garantiisertifikaadi puudumisest tuleb teatada 48 tunni jooksul pärast kauba kättesaamist e-posti aadressil [email protected].

MÄRKUS. Me ei teosta ühtegi hooldus- ja paigalduskohta.

 

  1. KAUPADE OMANDI ÜLEKANDMINE


Kauba omandiõigus läheb üle üleandmisel, pärast ostja poolt tellimises näidatud kohas maksmist (kättetoimetamise tähendus - allkiri kulleri esitatud veodokumendi kättesaamiseks).

 

  1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 
Vastavalt seadusele nr. 677/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, muudetud ja täiendatud kujul, on ONLINESHOP SRL kohustatud kõiki meie edastatud isikuandmeid turvaliselt ja ainult määratletud eesmärkidel haldama. ONLINESHOP SRL on registreeritud isikuandmete töötlemise registris nr. 18650.

Andmekogumise eesmärk on: teavitada kliente oma konto olekust, teavitada ostjaid nende tellimuste arengust ja olekust, hinnata pakutavaid kaupu, kauba reklaamimise äritegevust, turundust, reklaami, meediat, haldust , arendus, turu-uuringud, statistika, müügi ja klientide käitumise jälgimine ja jälgimine.

Täites andmeid konto loomise ja / või tellimise vormis, deklareerib ja tunnistab ostja tingimusteta, et tema isikuandmed tuleb lisada ONLINESHOP S.R.L.-i andmebaasi. ja sama väljendab oma selget ja ühemõttelist nõusolekut kõigi selliste isikuandmetega, mida ONLINESHOP S.R.L säilitab, kasutab ja töötle..

Ostja isiklikku teavet võib edastada ka peaprokuratuurile, politseile, kohtutele ja kõigile teistele riigi pädevatele asutustele vastavalt seadusesätetele ja nende piires ning mis tahes sõnaselgelt esitatud avalduse tulemusel.